Gudstjeneste Vardåsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. søndag i treenighetstiden
Liturg: Dag Håland
Organist: Yngvild Wattum Stuksrud
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: Norsk Søndagskoleforbund
Nattverd
Dåp