Pinsegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Yngvild W Stuksrud. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.