Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Deltakelse fra Ys men denne søndagen. Ofring til Ysmen sitt prosjekt. Nattverd. Søndagsskole og kirkekaffe.