Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. SeniorSangen deltar.Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.