Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Are Grøsland. Forsangergruppe. Kirkeparade for speiderne. Ofring til Askerspeiderne. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Markering av at speiderne tar Kjelleren i bruk til sine samlinger og får et fast sted å være. Kirkekaffe på kirketorget og omvisning i Kjelleren.