Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:24.3.2019

Tid:11.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe