Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe