Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland, Tor Øystein Vaaland og Yngvild W Stuksrud. Korgruppe. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe