Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:20.1.2019

Tid:11.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad og Yngvild Wattum Stuksrud. Presentasjon av årets konfirmanter. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe