Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:11.8.2019 - kl.11.00

Til:11.8.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Gry Bagstevold. Nattverd. Kirkekaffe.