Gudstjeneste - Gospelmesse

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad, Are Grøsland og Back in Business. Gospelmesse. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Årsmøte på kirketorget under kirkekaffen.