Langfredagsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Anne Helene Moksnes, tekstleser. Silje Gotaas, cello. Opplegg for barna/søndagsskole v/Jorunn Bottolfs