Påskedagsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Korgruppe fra Vox cordis. Hiro Noguchi og Brynjar Wattum Kolbergsrud, trompet. Nattverd. Søndagsskole med påskeegg og eget opplegg for barna. Kirkekaffe.