Gudstjeneste - Ung messe

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.11.00

Til:28.4.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf Huuse Haraldstad, band og lovsangsteam/PUST. Ung messe. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.