Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.30

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Nattverd. Kirkekaffe.