Pinsegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Nattverd. Kirkekaffe.