Sanggudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Sanggudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Besøk av Grimstadkoret fra Hareid. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. Kafèkonsert kl. 1230 v/Grimstadkoret.