Gudstjeneste skjærtorsdag kveld

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.18.00

Til:18.4.2019 - kl.20.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:<Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Yngvild W Stuksrud. Marianne Svenning, obo. Nattverd. Enkelt kveldsmåltid på kirketorget etter gudstjenesten.