Gudstjeneste Supersøndag Lys Våken

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Yngvild W Stuksrud. Lys-våken-gudstjeneste. Dåp og nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe