Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Olaf H Haraldstad og Yngvild W Stuksrud. Dåp og nattverd. Søndagsskole. Søndagsskole. Kirkekaffe