Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Dag Håland og Henriette Skagen. Nattverd. Presentasjon av det nye menighetsrådet. SeniorSangen deltar. Ofring til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe