Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:12.8.2018 - kl.11.00

Til:12.8.2018 - kl.12.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet

Gudstjeneste v/Eystein Nordborg og Yngvild Stuksrud. Nattverd. Kirkekaffe