Kafèkonsert

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.12.30

Til:24.11.2019 - kl.13.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Vardåsen menighet v/kantor

Kafèkonsert på kirketorget etter gudstjenesten. Tom Ottar Andreassen, fløyte. Povilas Syrrist-Gelgota, bratsj. Petter Richter, gitar. Gratis/kollekt ved utgangen.