Den årlige sommerfesten

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2019 - kl.19.00

Til:24.5.2019 - kl.22.00

Sted:Vardåsen kirke

Arrangør:Stab og menighetsråd i Vardåsen kirke

For 15. gang på rad inviterer vi til årets sommerfest, denne gangen i slutten av mai. Det blir god mat, sommerquiz, taler, sanger og mye god prat rundt bordene. Sett av dagen til å bli med på festen. Den er åpen for alle, men frivillige medarbeidere er spesielt invitert. Etter tradisjonen presenterer vi på festen de som er kandidater ved menighetsrådsvalget 9. september.