Diakoni og omsorg

Diakoni handler om omsorg for medmennesket. Den norske kirke sier at diakoni er «kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet».

I Bjugn menighet betyr dette at diakoni både er omsorg for medmennesket, å kunne gi rom til forandring og utvikling og respekt for mangfoldet.

Det betyr at vi som menighet bryr oss om både naturen, byutviklingen og menneskene som bor her. Bjugn menighet ønsker å være en inkluderende menighet som arbeider for at folk skal føle seg velkomne. Dette speiles i det diakonale arbeidet menigheten driver med.