Blomsterbasar

Praktisk informasjon

Fra:28.5.2019 - kl.18.00

Til:28.5.2019 - kl.21.00

Sted:Bjugn menighetshus

Arrangør:Bjugn menighetsråd

image.png

Basar i Bjugn menighetshus til inntekt for huset tirsdag 28. mai kl. 18.00. 

Åresalg, loddsalg. Bevertning og andakt.

Velkommen!