Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud, - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

I Bjugn menighet har vi konfirmasjon i midten/slutten av mai måned; konfirmasjonsdatoer for 2017 er 20 mai (Jøssund), 21 mai (Nes), 27 mai (Hegvik) og 28 mai (Bjugn). Datoer for 2018 er: 19 mai (Jøssund), 20 mai (Nes), 26 mai (Hegvik) og 27 mai (Bjugn). Påmeldingen til konfirmasjon skjer på forsommeren året før.

Spørsmål og svar

Unge mennesker spør om troen og livet, og det er ikke alltid like lett å svare. Vi har fått hjelp av prester i Den norske kirke til å gi enkle svar på vanskelige spørsmål. Vi håper at du får nytte av disse svarene.

Les mer

Det er veldig, veldig spesielt å være til

Her kan du se fire korte filmer som tar opp noen tema vi snakker om i konfirmasjonstiden.

Les mer