Blomsterfondene

Gaver ved gravferd til forskjønnelse av kirker og kirkegårder. Opplysninger gis også ved henvendelse til Bjugn Sparebank, tlf 72 51 66 00.

Bjugn blomsterfond: 4295 10 04213
Hegvik blomsterfond: 4295 10 04329
Jøssund blomsterfond: 4295 40 08120
Nes blomsterfond: 4295 10 05589
Tarva blomsterfond: 0521 95 54631

Opplysninger gis også ved henvendelse til Bjugn Sparebank, tlf 72 51 66 00

Kontaktpersoner:
Bjugn: Liv Eli Innstrand,  tlf. privat 959 28 497
Hegvik: John Martin Solem, tlf. privat  926 47 121
Jøssund: Lise Johanne Lund, tlf. privat  404 62 962
Nes: Solfrid Lund, 7165 Oksvoll, tlf. privat 72 52 66 56