Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Diakon i 100% stilling

Bodø kirkelige fellesråd, Saltstraumen sokn, og Skjerstad og Misvær sokn søker etter en allsidig og engasjert person som kan lede og videreutvikle det diakonale arbeidet i disse menighetene med utgangspunkt i menighetens diakoniplan. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen er i utgangspunktet 100%, fordelt på 80% i Saltstraumen og 20 % i Skjerstad og Misvær. Siden dette er et vikariat er arbeidsgiver villig til å vurdere tilsetting i lavere stillingsprosent alt etter hvor stor andel av stillingen som aktuelle kandidater har mulighet til å dekke. Dette gjelder både hva angår muligheten til å dekke de to ulike menighetene, og om søker har mulighet til å dekke opp alle de ønskede arbeidsoppgavene. Søker bes redegjøre for hvilke deler av stillingen og arbeidsoppgavene vedkommende har mulighet til å dekke i søknaden. 

Arbeidsoppgaver:

  • Følge opp diakonal tilrettelegging i menighetens ulike tiltak og aktiviteter
  • Deltakelse i trosopplærings- og integreringstiltak
  • Sorgarbeid og besøkstjeneste
  • Fellesskapsbyggende og utadrettet arbeid mot utsatte grupper
  • Fremme diakonal holdning og handling i menigheten og i lokalsamfunnet
  • Tilrettelegging av tiltak og aktiviteter for eldre, herunder bidra til den kirkelige betjeningen av sykehjemmene
  • Rekruttering, veiledning og oppfølging av frivillige medarbeidere og ungdomsarbeidere, i samarbeid med resten av staben og menighetsrådet
  • Ulike administrative oppgaver
  • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, blant annet deltar diakonen på enkelte gudstjenester i løpet av året

Kvalifikasjoner:

- I henhold til tjenesteordning for diakoner fastsatt av kirkemøtet:
1) Mastergrad med:
a. Minst en 3-årig fagutdanning på høgskolenivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk
b. Utdanning innen kristendomskunnskap minimum 30 studiepoeng
c. Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og med veiledet praksis på til sammen minimum 30 studiepoeng

Eller:
2) Teologisk embetseksamen og praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og veiledet praksis på til sammen 30 studiepoeng
Eller:
3) Fast stilling som diakon i menighet, eller vigslet som diakon
- Personer som ikke fyller utdanningskravene eller har annet relevant utdanning og arbeidserfaring kan også søke
- Medlem i Den norske kirke 
- Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting (barneomsorgsattest)
- Det er ønskelig at søker disponerer egen bil

Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder om søker er:
- Ryddig og strukturert
- Åpen og inkluderende
- Evner å bygge gode relasjoner og fellesskap
- Evne til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale i henhold til KA sin tariff
- Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
- Veiledning i diakonifellesskap
- Tillegg for ubekvem arbeidstid
- God pensjonsordning

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr Offentlighetslovens § 25.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju. Opplysninger om hvordan søkerne stiller seg i ulike religiøse/kirkelige spørsmål kan bli innhentet og vektlagt.

Fullstendig utlysningstekst finner du i linken under saken. Søkere må benytte seg av elektronisk søknadsskjema.

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 2.etg i Storgata 29 i Bodø.

Kontoradresse: 
Storgata 29
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-fre 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)