Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Diakon i 100% stilling

Bodø kirkelige fellesråd, Bodin sokn søker etter en allsidig og engasjert person som kan lede og videreutvikle det diakonale arbeidet i Bodin menighet med utgangspunkt i menighetens diakoniplan. Tiltredelse etter avtale.

Bodin menighet har i overkant av 7000 medlemmer. Bodin kirke er en vakker middelalderkirke fra ca år 1240. I tillegg til diakonen består staben av to prester, kantor, kirketjener, kateket/menighetspedagog og daglig leder. Det er et nært samarbeid med Innstranden menighet. Diakonen inngår i et team som arbeider på tvers av menighetene i fellesrådet.

Arbeidsoppgaver:

 • Diakonal tilrettelegging i menighetens ulike tiltak og aktiviteter
 • Sorgarbeid
 • Sjelesorgsamtaler
 • Fellesskapsbyggende og utadrettet arbeid mot utsatte grupper
 • Fremme diakonal holdning og handling i menigheten og i lokalsamfunnet
 • Delta i gudstjenestearbeid med diakonalt fokus
 • Delta i den kirkelige betjeningen av sykehjemmene
 • Rekruttering, veiledning og oppfølging av frivillige medarbeidere, i samarbeid med resten av staben og menighetsrådet
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • I henhold til tjenesteordning for diakoner fastsatt av kirkemøtet:
  1. Mastergrad med:
   1. Minst en 3-årig fagutdanning på høgskolenivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogikk
   2. Utdanning innen kristendomskunnskap minimum 30 studiepoeng
   3. Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og med veiledet praksis på til sammen minimum 30 studiepoeng
   Eller:
  2. Teologisk embetseksamen og praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og veiledet praksis på til sammen 30 studiepoeng

   Eller:

  3. Fast stilling som diakon i menighet, eller vigslet som diakon
 • Personer som ikke fyller utdanningskravene eller har annet relevant utdanning og arbeidserfaring kan også søke
 • Medlem i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting (barneomsorgsattest)

Personlig egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Ryddig og strukturert
 • Åpen og inkluderende
 • Evner å bygge gode relasjoner og fellesskap
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale i henhold til KA sin tariff.
 • Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Veiledning i diakonifellesskap
 • Tillegg for ubekvem arbeidstid
 • God pensjonsordning

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Svein Møllersen, telefon 915 93 623.

 

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr Offentlighetslovens § 25.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju. Opplysninger om hvordan søkerne stiller seg i ulike religiøse/kirkelige spørsmål kan bli innhentet og vektlagt.

Søknadsfrist via vårt elektroniske søknadsverktøy er 31. juli 2018.

Klikk på linken under for å komme til fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema.

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 2.etg i Storgata 29 i Bodø.

Kontoradresse: 
Storgata 29
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-tors 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)