Endret utforming/bruk av arealene på og ved Bodø kirkegård

Det vil fremover bli gjort noen endringer i utforming og bruk av arealene på og ved Bodø kirkegård. Under kan du lese nærmere om hvilke endringer vi gjør og hva som er målet med denne endringen.

Byggesaken gjelder endret utforming og bruk at deler av dagens areal på og ved Bodø
kirkegård (areal regulert til gravplass og friområde, jfr redegjørelse under). Deler av dagens
gravareal blir vernet som helhetlige gravmiljø, andre deler legges tilrette for gjenbruk, delvis
med overgang fra kistegraver til urnegraver og minnelund. På eiendom 138/2586 har det ikke
tidligere vært gravlegging, navnet minnelund for kistegraver og evt. urnegraver er planlagt her.

Dagens parkeringsplass blir utbedret og utvidet.
Det etableres en akse nord-sør sentralt langs dagens adkomst og ned mot tomtegrensa i sør.
Framtidig flytting av Bodø lufthavn vil åpne for ny arealbruk og byutvikling i området sør for
gravplassen. Aksen vil fungere som en hensiktsmessig og grønn forbindelseslinje for gående og
syklende fra framtidig byområde i sør, gjennom Bodø kirkegård, og til boligområdene nord for
gravplassen.

Se lenke under for kartutsnitt og oversikt.

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 2.etg i Storgata 29 i Bodø.

Kontoradresse: 
Storgata 29
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-fre 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"