FAGARBEIDER 100 % STILLING I BODØ

Vi har nå en ledig stilling i vår driftsavdeling. Bodø kirkelige fellesråd har ansvar for driften av 11 gravplasser og Salten krematorium, alle innenfor Bodø kommune. Det er 6-7 årsverk på gravplassene. I tillegg kommer ekstrahjelp i sommermånedene.

Vi trenger en ny medarbeider og ser etter noen som har lyst til å jobbe sammen med flotte medarbeidere, liker å være ute og som ikke er redd for å ta i et tak.

Arbeidsoppgaver:

  • Vedlikehold av grøntanlegg
  • Gravplassdrift

Kvalifikasjonskrav:

  • Fagutdanning/fagbrev fra videregående skole innen grøntfag (anleggsgartner/gartner), byggfag eller maskinreparatør
  • Annen relevant utdanning og erfaring
  • Maskinførerbevis for traktor med graveutstyr er ønskelig
  • Førerkort klasse B er påkrevet. Førerkort klasse BE, M4 og M5 er ønskelig

Driftsleder er nærmeste overordnede. Evne til samarbeid og personlig egnethet vil bli vektlagt. Kvinner oppfordres til å søke. Politiattest vil bli etterspurt.

Lønn og tiltredelse etter avtale. Pensjon i Bodø kommunale pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til driftsleder Bjørn Hansen, tlf. 488 95 368.

 

Søknad med CV sendes:
post.bodo@kirken.no eller
Bodø kirkelige fellesråd
Storgata 29
8001 Bodø     

Søknadsfrist: 20. september 2017.

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 2.etg i Storgata 29 i Bodø.

Kontoradresse: 
Storgata 29
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-tors 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)