Oppdatert 25. februar: Kirka i Bodø - Informasjon om tiltak i forbindelse med koronaviruset (covid-19)

Kirken i Bodø skal være tilstede for folk, både i hverdag og i denne krevende situasjonen. Ta gjerne kontakt, men det bør skje via telefon, mail og Facebook. Vi oppfordrer alle til å følge reglene i Forskrift om generelle tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Bodø kommune. Slik blir seremonier og arrangementer inntil videre:

Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Vi kan etter endringen i covid-19 forskriften ta imot inntil 100 deltakere på arrangementer i våre kirker. Det stilles krav til at deltakerne skal sitte på faste, tilviste plasser under hele arrangementet. Vi er pålagt å registrere deltakerne med kontakt-info for eventuell smittesporing. Informasjonen slettes etter 14 dager.

Helsedirektoratet definerer «faste, tilviste plasser» slik:

 • «Fast»betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).
 • «Plass»betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet.
 • «Tilvist»betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til nærmere bestemte plasser.

 

Det skilles mellom arrangementer med og uten allsang. Under arrangementer uten allsang skal det være mulig å holde en meter avstand mellom deltakere. For arrangementer med allsang gjelder at det skal holdes to meter avstand, målt fra skulder til skulder.

Gudstjenester regnes som arrangementer med allsang. Dette medfører at vi kan ta imot følgende antall deltakere til gudstjenester i våre kirker:

Bodø Domkirke: 76 deltakere

Rønvik kirke: 100 deltakere

Kjerringøy kirke: 40 deltakere

Bodin kirke: 65 deltakere

Hunstad kirke: 100 deltakere

Tverlandet kirke: 60 deltakere

Saltstraumen kirke: 45 deltakere

Misvær kirke: 25 deltakere

Skjerstad kirke: 50 deltakere

 

For arrangementer uten allsang gjelder følgende:

Bodø Domkirke: 100 deltakere

Rønvik kirke: 100 deltakere

Kjerringøy kirke: 60 deltakere

Bodin kirke: 65 deltakere

Hunstad kirke: 100 deltakere

Tverlandet kirke: 100 deltakere

Saltstraumen kirke: 50 deltakere

Misvær kirke: 36 deltakere

Skjerstad kirke: 80 deltakere

Seremonier i Helligvær kirke, Landegode kirke og Mariakapellet på Bliksvær begrenses til 15 deltakere grunnet størrelsen på lokalet.

 

Dåp i egen gudstjeneste:

 

Det legges til rette for dåp i egne gudstjenester, i samarbeid med familien. Ta kontakt med kirkekontoret eller din lokale menighet.

Trosopplæring og konfirmantundervisning:

Barn- og ungdomsarbeidet gjennomføres i tråd med lokale og nasjonale smitteverntiltak, jf. også trafikklysmodellen som er tilpasset kirkens barne- og ungdomsarbeid.

For nærmere opplysninger ta kontakt med din lokale menighet.

 

Diakoni og menighetsliv:

Noen tiltak er endret eller utsatt – men menighetene har også funnet nye måter å skape fellesskap på. Følg med på informasjon fra din lokale menighet.

Gravferd:

 • Antall deltagere i gravferdsseremonier i kirkene er som ved gudstjenester da disse seremoniene regnes som arrangementer med allsang.
 • Antall deltakere i gravferdsseremonier i Bodin seremonirom er begrenset til 12 deltakere.
 • Forutsatt at en holder 1 m avstand, kan opptil 200 samles utendørs, og følge båren til gravplass.
 • Kremasjoner skjer som vanlig fortløpende, jf. gravplassloven § 10.

Alternativer til ordinær gravferd:

 • Kremasjon med urnebegravelse innen 6 måneder, jf. gravplassloven § 12.
 • Kistegravlegging med kun nærmeste familie tilstede. Her kan det tilbys seremoni senere for å minnes avdøde.

 

Forebygging:

 • Salmebøker legges til side etter bruk i minimum 24 timer før de brukes igjen.
  Det brukes trykte program og prosjektor der det er praktisk.
 • Deltakere skal sitte spredt i lokalet. Der det er mulig vil antall tilgjengelige sitteplasser være i samsvar med maksimalt antall tillatte deltakere. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å fjerne sitteplasser vil tilgjengelige sitteplasser være lett synliggjort for deltakere.
 • Alle lokalenes toaletter vil være åpne for å sikre tilstrekkelig håndhygiene.
 • Unngå håndhilsning, klemmer og annen unødvendig kroppskontakt.
 • De som har influensasymptomer, har vært i soner med utstrakt smitte eller vært i direkte kontakt med andre med symptomer bes om å unngå å møte opp til gravleggingsseremonier. Husk generelle karanteneregler.

 

Vi oppfordrer alle til å følge reglene i Forskrift om generelle tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Bodø kommune.

 

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 4.etg i Central Atrium i Dronningens gate 18 i Bodø.

Kontoradresse: 
4.etg i Central Atrium
Dronningens gate 18
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-fre 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"