RENHOLDER/VAKTMESTER 4 % STILLING I BODIN SOKN - HELLIGVÆR

Vi søker en renholder/vaktmester med arbeidssted på Helligvær.

Det feires gudstjeneste i Helligvær kirke ca. en søndag i måneden og i høytidene. I tillegg er det noen få vielser og begravelser/bisettelser i året.

Arbeidsoppgaver:

  • Renhold og vaktmesteroppgaver
  • praktisk tilrettelegging før og etter gudstjenester og andre kirkelige handlinger 

Kvalifikasjonskrav:

  • evne til å arbeide selvstendig, se aktuelle behov, ta initiativ, være fleksibel
  • kunnskap om de ulike områder stillingen dekker
  • evne til samarbeid og personlig egnethet vektlegges
  • medlem av Den norske kirke

 

Tiltredelse etter avtale.

 

Les mer om kirka i Bodø på www.kirken.no/bodo

Kontaktperson: Daglig leder Svein Møllersen, tlf. 915 93 623

Søknad sendes post.bodo@kirken.no

Søknadsfrist: 15. august 2017.

 

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 2.etg i Storgata 29 i Bodø.

Kontoradresse: 
Storgata 29
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-tors 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)