Utbedring og fornying av minnelunden

Vi gjør oppmerksom på at det i en periode vil foregå anleggsarbeid i forbindelse med utbedring og fornying av minnelund på Bodin kirkegård.

I et ledd for å gjøre minnelunden mere attraktiv og brukervennlig for publikum har Bodø kirkelige fellesråd inngått kontrakt med anleggsgartner Svein Erik Johansen for å utføre ombygging av minnelunden på Bodin kirkegård.
Anleggsperioden vil være fra 9.mai 2017 - 3.juli 2017. I anleggsperioden vil det være begrenset tilgang til minnelunden for publikum.

Urner som allerede er nedsatt blir ikke berørt. Minnelunden er heller ikke stengt for ny urnenedsetting.

Se illustrasjonen under for å se planer for minnelunden.

Illustrasjon av den utbedrede minnelunden.

Kontaktinformasjon for Bodø kirkelige fellesråd

Bodø kirkekontor ligger i 2.etg i Storgata 29 i Bodø.

Kontoradresse: 
Storgata 29
8006 Bodø

E-post: post.bodo@kirken.no. Telefon: 755 00 300 

Åpningstid kirkekontoret: 
man-tors 09.00 -14.30
Telefontid: man-fre 09.00 - 14.30
Lunsj mellom 11.00 og 11.30 (sentralbordet er da stengt)