Vi feirer gudstjeneste med De utrolige

Praktisk informasjon

Fra:14.3.2021 - kl.11.00

Til:14.3.2021 - kl.13.00

Sted:Bodin kirke

Arrangør:Bodin menighet i samarbeid med diakonene i Bodø

Gudstjeneste med De utrolige. Kirkekaffen på Kirkely begrenses til foresatte og de som deltar i gudstjenesten. Dette gjør vi for å ivareta smittevernhensyn.