Pilegrim i Bodin

Praktisk informasjon

Fra:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Sted:Kirkely ved Bodin kirke

Arrangør:Bodin menighet

Vi tror at det å vandre sammen i naturen kan gi oss økt forståelse for våre medmennesker, for naturen, troen og livet. Vi leser en kort tekst om hvile og tar det med oss på vandringen. Kom for å bli kjent med andre! Oppmøte på Kirkely kl 1300, diakonen ordner med kaffe og te til alle.

Like bak menighetshuset Kirkely begynner stien. Vi vandrer langs Bodøelv.