Pilegrim i Bodin

Praktisk informasjon

Fra:20.6.2019 - kl.13.00

Til:20.6.2019 - kl.15.00

Sted:Kirkely ved Bodin kirke

Arrangør:Bodin menighet

Vi tror at det å vandre sammen i naturen gir oss økt forståelse for våre medmennesker, for naturen, troen og livet. Kom for å bli kjent med andre som vil gå pilegrimsvandring på torsdager! Oppmøte på Kirkely kl 13, kaffe og te har diakonen med til alle.