Vi rydder strand og stier

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.10.00

Til:25.4.2021 - kl.15.00

Sted:Langs Bodøelva mellom Jektefartsmuseet og Bodin kirke

Arrangør:Bodin menighet

Vi tar vare på skaperverket og vandrer elvelangs. Hvordan være god pilegrim i  2021?