Velkommen til Bodø Domkirke

Domkirken menighet har sitt område i den sentrale del av sentrum, avgrenset mot Bodin og Rønvik menigheter av Olav V's gate og Gamle riksvei. Vi har ca 8000 medlemmer tilknyttet menigheten.

Domkirken menighet ønsker å skape gode møter mellom mennesker og Gud, i kontakt med tradisjon og samtid. For de fleste mennesker er kirken til stede i livets forskjellige faser. Vi ønsker å hjelpe mennesker å leve gode liv, ved å formidle tro, håp og kjærlighet. Hvert år er vi i kontakt med rundt 45.000 mennesker gjennom kirkebesøk ved kirkens gudstjenester og ritualer, konserter og andre arrangementer.

Staben består av 3 prester, 3 kantorer, musikkprodusent, troslærer, kirketjener og daglig leder. Arbeidet ledes av menighetsråd, sogneprest og daglig leder.

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00