Program for samisk uke 2018

Rundt Samefolkets dag 6.februar, arrangeres det også i år Samisk uke i Bodø. Velkommen til et variert program!

6.februar er det gudstjeneste i Bodø domkirke kl 1815, ved Domprost Elin Vangen, kateket Sølvi Malmbekk og domkantor Gro Bergrabb. I år har vi med oss musikerne Elisabeth Misvær og Andrej Stepanov denne dagen.

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00