Har du lyst til å gjøre frivillig arbeid i vår menighet?

Vil du bli frivillig i Domkirken menighet? Ønsker du å bidra jevnlig eller bare av og til? Ta kontakt, så finner vi en oppgave som passer deg.

I Domkirken menighet kan du bidra med små og store oppgaver. Her er noen konkrete oppgaver hvor vi trenger hjelp:

  • Kirkeskyss. Tilbud om bilskyss til og fra kirken. 
  • Gudstjenestegrupper deltar i forkant av og under søndagens gudstjenester. Oppgavene varierer fra å dele ut salmebøker til tekstlesing eller oppgave som dåpsvert for dåpsbarna med familie.
  • Kirkekaffe. Innimellom trenger vi hjelp til å koke kaffe til søndagens gudstjenester.
  • Middag for små og store arrangeres annenhver torsdag i forkant av barnegospel. Det trengs hjelp til forberedelser og opprydding.
  • Eldretrimmen arrangeres hver fredag med trim, andakt og kaffe/vafler. Det trengs hjelp til å steke vafler og kokekaffe, samt opprydding etterpå.

Kunne du tenke deg å bidra på noen av disse aktivitetene, eller er det noe annet frivillig arbeid du har lyst til å gjøre i Domkirka? Ta kontakt med Line på tlf 47658622 eller epost la958@kirken.no.

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00