Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Gudstjeneste på 2. søndag i åpenbaringstiden ved Kyrre Kolvik og Gro Bergrabb. Domkorgruppe med dirigent Øystein Jæger deltar.
Ofring til Den indre Sjømannsmisjon.
Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.