Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Velkommen til høymesse på 19. søndag i treenighetstiden.

Domprost Elin Vangen er liturg, og domkantor Brian Hepworth sitter ved orgelet. Domkorgruppe deltar under ledelse av Bjørn Andor Drage.

Ofring til menighetens eget arbeid.
Kirkeskyss tlf: 951 70 859.
Enkel kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.