Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2018 - kl.11.00

Til:18.2.2018 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Gudstjeneste ved Lise Trones og Gro Bergrabb. Kirkekaffe.