Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2017 - kl.11.00

Til:19.11.2017 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Velkommen til høymesse ved Lise Trones og Brian Hepworth.

Enkel kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.