Høymesse

Praktisk informasjon

Dato:10.9.2017

Tid:11.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Velkommen til høymesse på vingårdssøndagen. Elin Vangen er liturg og kantor er Brian Hepworth. Ofringen denne søndagen går til menighetens eget arbeid. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.