Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:6.8.2017 - kl.11.00

Til:6.8.2017 - kl.12.00

Sted:Bodø domkirke

Arrangør:

Velkommen til gudstjeneste med Lise Skomedal Trones og Brian Hepworth. Ofringen går til menighetens eget arbeid. Enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.