Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Åpen konkurranse for kunstnere

Bodø Domkirke ønsker seg en utendørs julekrybbe. I den anledningen åpner vi for kunkurranse blant kunstnere.

Bodø domkirke er 60 år i 2016, og er i tillegg til å være sentrumsmenighetskirke i Bodø, biskopen i Sør-Hålogaland sin representasjonskirke. Bodø domkirke ble tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas.

I 200 års-jubileumsåret for Bodø by og 60-åringen Bodø domkirke, ønsker menighetsrådet å anskaffe en permanent julekrybbe, som er mobil – en julekrybbe som skal stå ute i adventstiden og som lagres innendørs resten av året.

Om konkurransen:
Julekrybben må ha en varig karakter, kunne forflyttes, kunne enkelt vedlikeholdes og ha en materialkvalitet som tåler nordnorsk vinter. Vi oppfordrer til å tenke nyskapende, og det er ingen føringer for materialvalg eller utforming.

Juryen ledes av professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt.

Vi ber om at interesserte kunstnere sender sitt forslag til: Bodø kirkelige fellesråd ved Line Aaselid LA958@kirken.no


Konkurransen gjennomføres i to faser:

Fase 1
Åpen innsendelse.

Interesserte kunstnere for oppdraget, sender inn et skisseforslag og CV, samt dokumentasjon av tidligere arbeider. En kortfattet motivasjon for oppdraget vedlegges.

Med skisseforslag menes beskrivelse av ide og løsningsforslag, men ikke konkretisering av denne i form av modell, størrelse osv.

Frist for innsendelse fase 1: 1.2.2017

Fase 2
En jury på tre gjennomgår alle innsendte forslag. De tre mest interessante forslagene inviteres med til en fase 2, der prosjektet skal konkretiseres. Disse tre kunstnerne leverer endelig forslag og modell eller tegning av sitt prosjekt, samt en framdriftsplan.

Disse tre forslagene premieres med henholdsvis

1.pris kr 50000
2.pris kr 25000
3.pris kr 10000

Det er foreløpig ikke satt endelig ramme for ferdigstillelse av prosjektet og det tas forbehold om finansiering.

Frist for innsendelse fase 2: 1.4.2017

Les mer om kirkebygget og om aktiviteten vår på Bodø Domkirkes facebookprofil samt vår hjemmeside og be om å få tilsendt ytterligere informasjon hos LA958@kirken.no

 

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00