Årets Luciakonserter 13. desember

Velkommen til Bodø domkirkes ungdomskor sine stemningsfulle Luciakonserter i Bodø domkirke. Dirigent Gro Bergrabb, strykekvartett, Bjørn Andor Drage (tangenter) og Trygve Misvær (tenor) Bodø domkirke kl. 07.00 og 09.00

 I år har ungdomskoret gleden av å ha med seg den unge lovende tenoren Trygve Misvær som solist. Trygve er fra Bodø og studerer for tiden sang ved NTNU institutt for musikk i Trondheim. I tillegg medvirker en strykekvartett satt sammen for anledningen og Bjørn Andor Drage på tangenter.

Billetter kr. 230 (voksne) og 100 (barn/ungdomskortet)

 www.bododomkirke.no - www.sangskola.no

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00