Diakoni og omsorg

Besøkstjeneste, norskopplæring og lunch for papirløse flyktninger, andakter i sykehjem, trim og andakt for eldre, er eksempler på diakonitjenesten i domkirken menighet.

Kontaktinformasjon for Bodø domkirke

Postadresse: Bodø Domkirke, Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Torvgaten 12, 8006 Bodø

Epost: bododomkirke@kirken.no

Telefonnummer: 75 50 03 00

Åpningstider: 08:00-15:00