Gudstjenester og kirkelige handlinger i Rønvik og Kjerringøy kirke

Vi kan åpne kirkene hvis vi tar smittevernhensyn. Det er jobbet med rutiner for gjennomføring.  Les artikkelen under og følg rutiner og informasjon ved oppmøte i kirka.

3.juli 2020, Monica Nilsen

Gradvis gjenåpning av kirker for gudstjeneste.

Den norske kirke vil at alle som kommer til gudstjeneste skal bli informert om retningslinjene. Det er også et krav til menighetene om å lage rutiner for trygg gjennomføring. Vi gjennomfører gudstjenester med maksimalt 140 tilstede.

Vi er pålagt å skrive deltaker lister på besøkende for smittesporing. Listene makuleres etter 10 dager. Covid-19-forskriftens §13 sier om dette: «Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.»

Smittevernveilederen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA -  arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for prestene.

Veilederen er vurdert av Barne- og familiedepartementet 02.05.2020 og er i samsvar med Folkehelseinstituttets smittevernveiledning. Kirkerådets arbeidsutvalg har godkjent veilederen til bruk i Den norske kirke 04.05.2020.

Sist oppdatert 16.06.20:

Samlet smittevernveileder for den norske kirke.
https://www.ka.no/sak/article/1560303

Generell informasjon:

Vi oppfordrer menigheten til å ta hensyn om regler for smittervern. Unngå offentlige fremkomst midler ved ankomst. Vi tilbyr ikke kirkeskyss. Begge dørene åpnes ved utgang for å unngå trengsel. Det oppfordres til å bruke bakdøren for de som ønsker det. Presten vil oppfordre til avstand og at deltakere ikke stopper opp før de er kommet ut på plassen. Avstanden gjelder også der.
Ansatte rengjør lokalet før, etter og i mellom gudstjenestene.

Gudstjenester kirkerom 2.jpg

Tilstede i Kjerringøy kirke ved gudstjeneste og andre kirkelige arrangement:

 • Maksimalt 50 personer tilstede i tillegg til medvirkende.
 • Minimum 1 meters avstand, gjelder ikke personer i samme husstand
 • Det innarbeides gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr
 • Ansatte og frivillige har særlig ansvar å følge helsemyndigheters råd

Tilstede i Rønvik kirke ved gudstjeneste og andre kirkelige arrangement:

 • Maksimalt 140 personer i tillegg til medvirkende.
 • Minimum 1 meters avstand, gjelder ikke personer i samme husstand
 • Det innarbeides gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr
 • Ansatte og frivillige har særlig ansvar å følge helsemyndigheters råd

De som ikke kan delta på kirkelig arrangement:

 1. De som kan være korona syke
 2. De som sitter i karantene
 3. De som har symptomer på luftveisinfeksjon

Gudstjenester - tiltak i kirkerommet

 • Vi må registrere navn for eventuell smittesporing jmfr.Covid-19-forskriftens §13 .  Navnelistene makuleres etter 10 dager.
 • To kirkeverter informerer de som kommer inn om gjeldende regler og utdeler antibac for håndhygiene.
 • En plakat med informasjon står på notebrett midt i inngangspartiet
 • En påminning om å huske avstand plasseres på notebrett rett innenfor døren i kirkerommet
 • Mikrofoner, instrumenter eller bøker skal ikke berøres av andre enn den som benytter den
 • Det brukes programark og/eller projector
 • Håndsprit plasseres på begge alter, prekestol, døpefont og orgel.
 • Kirketjener/kirkevert sørger for at folk plasserer seg med god avstand (gjelder ikke de i samme husstand)
 • I innledningen til gudstjenesten informer presten menigheten om spesielle rutiner
 • Vi må også huske avstand når vi forlater lokalet
 • Det serveres ikke kirkekaffe
 • Barnekroken stenges og leker flyttes ut slik at de ikke er tilgjengelig
 • Barn får utdelt tegnesaker de kan ta med seg hjem.

Nattverd -særskilte tiltak

 • Hvis en ikke har nok særkalker eller utstyr for forsvarlig vasking brukes engangsbeger.
 • Særkalkene plasseres med god mellomrom på ett brett, som igjen plasseres på et bord fremme i kirken. Det legges et rent klede over.
 • Kirketjener som ordner dette vasker hendet godt før igangsetting og bruker håndsprit under prosessen.
 • Det må ikke være direktekontakt mellom prest/nattverdutdeler og deltakere
 • Vi bruker ikke kneling ved alter
 • Vi bruker særkalker som vaskes i etterkant i 3 minutter i steameren, det er tredobling av anbefalt tid.
 • Vin helles rett fra karaffel, som har mindre åpning. Vi bruker ikke kalken av sølv.
 • Deltaker tar en kalk, strekker den frem for utdeler 1. Utdeler legger oblaten i kalken. Deltaker tar oblaten og strekker kalken ut for vinen fra utdeler 2.
 • Prest/medliturg som forbereder utdeling av vin og brød skal ha god håndhygiene og har lett tilgang til håndsprit under gudstjenesten.
 • Husk at utdeler 1 og utdeler 2 må ikke røre med hverandres karaffel eller fat med oblater.
 • Presten er nøye på informasjon i kunngjøringen.
 • Vi har en fysisk øvelse på gjennomføring før gudstjenesten.

Dåp

Det kan tilbys egne dåpsgudstjenester slik situasjonen er i dag. Ta kontakt med kirkekontoret eller ansatte i kirka, selv om du ikke finner tilbud om dåp i kalenderen.

Prester tar kontakt med alle dåpsfamilier som allerede har avtaler, og avklare hvordan dåpen skal skje. Selv om reglene kan endre seg, skal kirken søke å gjennomføre dåp som planlagt. Dåp kan gjennomføres på ordinær måte.

 • Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer.
 • Forutsatt grundig håndvask i forkant, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.
 • Papirserviett brukes til å tørke dåpsbarnets hode. Tøyserviett kan benyttes dersom dåpsfølget håndterer denne. Andre løsninger som ivaretar smittevernhensynet kan vurderes.
 • Det anbefales at presten eventuelt lar en i dåpsfølget løfte barnet frem for menigheten i etterkant av dåpshandlingen, og at barnet holdes av samme person gjennom dåpshandlingen/gudstjenesten.

Kirkelig gravferdsseremoni

 • Begrensning for maksimalt tillatte i kirker følges
 • Bodø kirkelig fellesråd har gitt selskapet Company Cast midlertidig tillatelse til å montere kamera for strømming av gravferdsseremonier i noen kirker i Bodø, blant annet Rønvik kirke. Stømming organiseres via begravesesbyrå.
 • Kjerringøy kirke, spørsmålet om strømming tas opp med begravelsesbyrå.
 • Det anbefales program og åpne dører, som er med på å redusere berøringsflater
 • Registrering av navn må avtales med pårørende, for eventuell smittesporing jmfr.Covid-19-forskriftens §13

Rengjøring før og etter gudstjeneste

Ansatte har fått opplæring i rengjøring av lokalet før og etter arrangementene. Vi bruker overflatesprit siden det er målrettede områder vi rengjør, selv om KA veileder for rengjøring sier at såpe og vann er tilstrekkelig.

Rengjøringslisten signeres av den som vasker og ansvarlig prest kvitterer nederst at dette er gjort. Daglig leder har ansvaret på vegne av Bodø Kirkelig fellesråd.

Alle berøringsflater skal rengjøres etter hvert besøk og arrangement.

Det er litt tilgjengelig vask og såpe på toalettrom. I tillegg står det desinfeksjonssprit ved begge inngangene og på vegg ved døren inn til Kirkerommet.

All informasjon er i tråd med KA (kirkenes arbeidsgiver organisasjon) og kirkerådet i Den norske kirke. Vi følger helsemyndighetene sentralt og lokalt sine råd. Det finnes smittevernveileder og veileder for renhold av kirkerom.

Denne linken finner dere nedenfor:

https://www.ka.no/sak/article/1552566

https://www.ka.no/sak/article/1541399

https://www.ka.no/sak/article/1544072

Tiltakene er nødvendige for gjennomføring. Likevel håper vi at kirkelig handlinger kan gjennomføres på en god og verdig måte.

Rønvik og Kjerringøy menighet
gudstjeneste kirkerom.jpg

Kontaktinformasjon for Rønvik og Kjerringøy

Postadresse: Storgata 29, 8006 Bodø

Besøksadresse: Amtmann Worsøes gate 28, 8012 Bodø

E-post: ronvik.menighet@kirken.no

Telefon: 75 50 03 00 (felles sentralbord for alle kirker)

Man-Fre 09:00 - 14:30

Lunsj mellom 11:00 - 11:30 (sentralbordet er da stengt)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"