Barnegospel

Praktisk informasjon

Fra:3.12.2019 - kl.17.00

Til:3.12.2019 - kl.18.00

Sted:Kirkestua Rønvik, Kirkekjelleren Rønvik

Arrangør:

Velkommen til Rønvik barnegospel

Rønvik barnegospel er et kor for barn i alderen 4-7 år. Vi øver i kirkerommet ca 30 minutter, så har vi en aktivitetet på slutten tegning, forminig eller lek nede i storrommet. Vi ønsker nye og gamle sangere velkommen.

I forkant av øvelsen lages det middag og selges for kr 75 pr voksen og kr 50 pr barn. Dette tilbudet må man melde i fra innen mandag om man ønsker å spise middag i kirken før øvelsen, slik at vi har nok mat til alle som vil spise.

Ta kontakt med kateketvikar Sandra Persson for mer informasjon tlf.91906078 eller e-post:sp339@kirken.no